Aanbesteding duurzame renovatie Provinciehuis Zuid-Holland gaat nieuwe fase in!

Aanbesteding duurzame renovatie Provinciehuis Zuid-Holland gaat nieuwe fase in! 
30 november 2018

Provinciehuis Zuid-Holland

Afgelopen week zijn de geselecteerde marktpartijen uitgenodigd tot deelname aan de dialoogfase. Met de winnende inschrijver wordt een Design, Build, Maintain + Energy contract afgesloten. Middels een energievolumegarantie garandeert de opdrachtnemer dat de Provincie Zuid-Holland gedurende de contractperiode van 15 jaar geen gebouwgebonden energie van externe leveranciers hoeft in te kopen. Die energie wordt uit hernieuwbare energiebronnen op locatie opgewekt.

OPPS begeleidt de aanbesteding voor de duurzame renovatie van het Provinciehuis Zuid-Holland. De toegepaste aanbestedingsmethode is de concurrentiegerichte dialoog.


Impressie provinciehuis vanaf Malieveld.


Beeldmateriaal: OTH Architecten