A.E.H.T. (Arlette) Vrusch

adviseur

Sinds oktober 2018 ben ik als adviseur werkzaam bij OPPS. In de afgelopen jaren heb ik kennis opgedaan over onze gebouwde omgeving en was ik betrokken bij procesmanagement omtrent huisvestingsprojecten. Mijn masteropleiding ‘Real Estate & Urban Systems’ omtrent vastgoedtransformatie, huisvestingsconcepten en gebiedsontwikkeling heeft mij voorbereid om een zo optimaal mogelijke werk- en leefomgeving te kunnen creëren.

Het is bijzonder hoe met vastgoed- en gebiedsontwikkeling, evenals thema’s transformatie, verduurzaming en innovatie, de omgeving van de eindgebruiker kan worden geoptimaliseerd. Door te redeneren vanuit de wensen van de eindgebruiker wordt een zo passend mogelijk resultaat bereikt. Dit met behoud van flexibiliteit en duurzaamheid. Solide samenwerkingsverbanden tussen alle partijen zijn hierbij van groot belang. Door innovatieve concepten toe te passen, op maat gemaakte aanbestedingsprocedures en duurzame geïntegreerde contractvormen wordt gestuurd op kwaliteit en een zo optimaal mogelijk resultaat voor de eindgebruiker.

arlette.vrusch@opps.nl