Ballast Nedam

OPPS heeft voor Ballast Nedam voor verschilldende aanbestedingen, een second opinion uitgevoerd op de aanmeldings- en indieningsdocumenten. Daarnaast heeft OPPS diverse trainingen verzorgd, zoals bijvoorbeeld onze Dialoogtraining.