Ballast Nedam - review kwalitatieve plannen voor tenders, diverse trainingen

OPPS heeft voor Ballast Nedam voor verschillende aanbestedingen, een second opinion uitgevoerd op de aanmeldings- en indieningssdocumenten . Daarnaast heeft OPPS diverse trainingen verzorgd, zoals Dialoogtraining.