Basisschool Valkenburg

OPPS heeft zich samen met een aantal partners geselecteerd voor de aanbesteding van uitbreiding en meerjaren onderhoud van Basisschool Valkenburg (DBMO).

Doelstelling is een vernieuwde basisschool te realiseren die uiterlijk vanaf september 2016 onderdak gaat bieden aan de te fuseren basisscholen ‘de Plenkert’ en ‘St. Joseph Broekhem', binnen het strak en krap genormeerde budget en binnen de gewenste opleverdatum. De nieuwe school zal bij ingebruikname plaats moeten bieden aan ca. 350 leerlingen en dient het onderwijs en daaraan gerelateerde processen optimaal te faciliteren tegen gunstige exploitatiecondities. Het ontwerp, de engineering, de bouw, de afwerking, de materialen, de installaties, het ingerichte (speel)terrein en overige gebouwvoorzieningen moeten een logisch samenhangend geheel vormen. Hiervoor zal een DBMO overeenkomst worden gesloten.

OPPS heeft het initiatief genomen; zal de aanbesteding coördineren en het proces- en technisch-/ontwerpmanagement op zich nemen.

Opdrachtgever: Smeets Bouw B.V.