Contact

OPPS is gevestigd in "de Pyth", Pythagoraslaan 101 in Utrecht (Rijnsweerd Noord), makkelijk te bereiken via de ring van Utrecht, en de A27 en A28.

Bezoek- en postadres:

Pythagoraslaan 101
 5e Etage
 3584 BB  UTRECHT

Postbus 85385
 3508 AJ  UTRECHT

T 030 6 981 981
info@opps.nl