Colofon en disclaimer

Colofon en disclaimer
© OPPS 2014

Fotografie adviseurs Monique Orie
Overige fotografie OPPS
Vormgeving Krista Kolkman
Bouw website Publiceervoormij.nl

Disclaimer

We besteden continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op deze site. De aangeboden informatie is in algemene zin geformuleerd en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De informatie is ook niet bedoeld als concreet aanbod of als advies.
Het is mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig is of onjuistheden bevat. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die via www.opps.nl is verkregen.
Op de website wordt, onder meer via ‘links', verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door ons niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit.
Zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit van deze site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.