PPS Lindeplein

Op en rond het Lindeplein in Brunssum worden een appartementencomplex,een horecaplint, een parkeergarage en een plein gerealiseerd. Het wordt dé ontmoetingsplaats Brunssum en omgeving. Het was de bedoeling dat het contract ziet ook toe zou zien op het exploiteren van die accommodatie. Als gevolg onverenigbaar gebleken vraag van de gemeente en aanbod vanuit de markt heeft de gemeente tijdens de gunningsfase in 2011 zelf alsnog besloten de aanbesteding stop te zetten en het project op traditionele wijze te herinrichten.

OPPS heeft voor de gemeente Brunssum in de periode van april 2009 tot 2011 ondersteund bij het opstellen van het ambitiedocument, de selectieleidraad en de Outputspecificaties.