Gemeente Heerlen aanbestedingsstrategie huisvesting

Het Heerlens stadskantoor aan de Geleenstraat voldoet niet aan de huidige huisvestingswensen van de gemeente. Ter verbetering van de huisvestingssituatie voor de ambtenaren is de gemeente op zoek naar nieuwe alternatieven. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn dat de nieuwe huisvesting niet mag leiden tot toevoeging van meters aan de bestaande kantorenvoorraad in het centrum van de stad, dat er sprake is van een duurzaam gebouw (energieneutraal) en dat de huisvesting op korte afstand van het stadhuis wordt gerealiseerd. OPPS ondersteunt de gemeente bij het formuleren van een passende aanbestedingsstrategie, die rekening houdt met verschillende organisatorische en inhoudelijke overwegingen. Deze overwegingen komen terug in een afwegingskader. De gemeente Heerlen hecht veel waarde aan duurzaamheid en energieneutraliteit, maar ook de locatiekeuze en de realisatieplanning zijn kritische factoren in de keuze voor nieuwe huisvesting. OPPS onderzoekt op welke wijze de aspecten de aanbestedingsstrategie beïnvloeden.