ir. J.J. (Jan-Joost) Mestebeld

adviseur / projectmanager

Sinds 2010 ben ik actief als adviseur en projectmanager in de voorbereidingsfase en aanbestedingsfase van huisvestingstrajecten. Hierin heb ik een ruime en brede kennis opgebouwd in het adviseren, uitwerken en begeleiden van o.a. prestatiegerichte aanbestedingen en geïntegreerde contracten. 

Samen met mijn opdrachtgevers zoek ik altijd naar de beste samenwerkingsvorm passend bij zijn of haar opgave. In mijn primaire rol als adviseur bij OPPS ondersteun ik opdrachtgevers bij het opstellen van de aanbestedingsstrategie, procesaanpak, output specificatie en te hanteren contracten. Via mijn HTS Bachelor en TU/e Master Construction Management & Urban Development heb ik me gespecialiseerd in complexere binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Vanuit deze rol ontzorg ik mijn opdrachtgevers ook regelmatig bij de aansturing van het algehele proces en bijbehorende onderhandelingen en communicatie met alle stakeholders.

janjoost.mestebeld@opps.nl