Museum De Lakenhal Leiden

Restauratie en Uitbreiding van Museum De Lakenhal – Gemeente Leiden

Het project ‘Restauratie en Uitbreiding van Museum De Lakenhal’ bevindt zich in de fase van uitwerken naar definitief ontwerp en bestek en het voorbereiden van de aanbesteding. Vooral voor dit laatste onderdeel, het inrichten en uitvoeren van de aanbesteding van De Lakenhal, bestaat de behoefte om af en toe advies in te winnen c.q. te sparren over specifieke onderwerpen. OPPS helpt de projectorganisatie bij het maken van afwegingen en keuzes over onder meer de wijze waarop de vraag in de markt wordt gezet, de geschikte contractvorm, maar ook over selectie- en gunningcriteria.