PPS Groningen

Voor de in 2013 opgeleverde PPS nieuwbouw van DUO (voorheen Informatie Beheer Groep) en de Belastingdienst in Groningen (locatie Engelse Kamp / Kempkensberg) heeft OPPS de technisch inhoudelijke ondersteuning geleverd. Voor dit project is een DBFMO contract met een looptijd van 20 jaar afgesloten.

OPPS heeft de manager voor het Technisch Team geleverd en was daarmee verantwoordelijk voor de totstandkoming van de technisch-inhoudelijke producten (o.a. Outputspecificatie en de technisch-inhoudelijke paragrafen in het contract, leidraden en protocollen). Tevens werd een rol in de begeleiding van het Aanbestedingsteam vervuld vanuit de opgedane kennis en ervaring bij de PPS Renovatie van het Ministerie van Financiën.

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst