Vastgoedbeleid en strategisch portefeuillemanagement

De gemeente Zuidplas is een fusiegemeente, bestaande uit de gemeente Moerkappelle, Zevenhuizen en Nieuwenkerk aan den IJssel. Met de fusie van de gemeente is tevens een omvangrijke vastgoedportefeuille ontstaan. Het bezit van vastgoed is voor veel gemeenten geen kerntaak.

OPPS heeft de gemeente Zuidplas ondersteund in de transitie naar het strategisch portefeuillemanagement om te komen tot een vastgoedportefeuille die ondersteunend is aan de beleidsdoelen. In samenwerking met de gemeente is een groeimodel ontwikkeld, waarin dit nader wordt geoperationaliseerd. Hierin wordt uitgegaan van 3 fasen namelijk:
1. Ontwikkeling zicht op de portefeuille.
2. Analyse kern van de portefeuille
3. Ontwikkeling en implementatie portefeuillestrategie.

Daarnaast heeft OPPS voor de gemeente vorm gegeven aan het vastgoedbeleid, waarin enerzijds wordt ingegaan op de kaders met betrekking tot ontwikkeling, verkoop, aankoop en verhuur van vastgoed en anderzijds op het strategisch sturen op het beheer en onderhoud. Daarnaast is een voorstel opgenomen voor vorming en organisatie van het nieuwe Vastgoedbedrijf van de gemeente Zuidplas.