Everything listed under: Stadskantoor Heerlen

  • Systeemgerichte contractbeheersing

    In het voorjaar van 2018 is de aanbesteding van de nieuwbouw en renovatie van stadskantoor en raadhuis Heerlen succesvol afgerond met de ondertekening van het UAV-gc contract tussen de Gemeente Heerlen en consortium RHHR, met als penvoerder Bouwbedrijven Jongen. Nadat ons team met o.a. Math Feijen, Martijn Zuurveld en Simon Zijlstra met plezier de aanbesteding hebben voorbereid en begeleid, zetten zij zich nu ook vol enthousiasme in om de samenwerking tussen het consortium en de gemeente te optimaliseren.


  • OPPS verzorgt dialoogtraining voor gemeente Heerlen

    OPPS heeft een dialoogtraining verzorgd voor de gemeente Heerlen, in het kader van de concurrentiegerichte dialoog voor de aanbesteding van het nieuwe stadskantoor. De deelnemers werden ingewijd in de do's and dont's. In spelvormen werd eerst in een veilige setting geoefend met onderhandelen en het geven van feedback.