Renovatie Ministerie Financiën

De renovatie van het kerndepartement van het Ministerie van Financiën was een van de PPS-vastgoed pilots. Het betrof het renoveren van een gebouw van circa 65.000 m² en het leveren van een breed dienstenpakket met onder meer technisch onderhoud, schoonmaak, catering ensportfacilteiten.

Gedurende het gehele aanbestedingstraject heeft OPPS, als technisch inhoudelijk en financieel adviseur, zowel technisch-inhoudelijke, financiële als projectmatige ondersteuning geboden: van ontwikkeling van inhoudelijke en procesmatige documenten zoals de outputspecificatie, het monitoringsysteem, de Public Sector Comparator, de selectie- en beoordelingsinstrumenten tot het daadwerkelijk selecteren van partijen en het beoordelen van de biedingen.