Zuid-Westelijke Delta Gebiedsfonds

De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta, ondernemers en maatschappelijke partijen maken zich hard om een veilig, economisch aantrekkelijk en gezond deltagebied met voldoende zoet water te realiseren.
 
Het zoete Volkerak-Zoommeer kampt al jaren met o.a. blauwalgen in droge, warme periodes. Het opnieuw zout maken van het meer is de enige toekomstbestendige maar kostbare oplossing voor deze problematiek.

OPPS heeft op het verzoek van programmabureau Zuidwestelijke Delta (Rijkswaterstaat) advies uitgebracht over alternatieve financierings- en fondsstructuren, gelet op de business case van diverse projecten van het programmabureau. Dit advies was mede gericht op de kansen en mogelijkheden van een mogelijk te vormen Zuid-Westelijke Delta Gebiedsfonds.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat / Ministerie van Infrastructuur en Milieu