Lingecollege

Opstellen procesaanpak om de gemeente Tiel en het Lingecollege in staat te stellen een concrete, haalbare en betaalbare huisvesting te formuleren. Opstellen en begeleiden procesaanpak, in kaart brengen financiële mogelijkheden en consequenties van de aangescherpte scenario's. Opstellen rapportage en advies ter voorbereiding op besluitvorming.

Opdrachtgever: Gemeente Tiel