Onderzoek DBFMO-potentie

Onderzoek voor de Technische Universiteit Eindhoven in hoeverre renovatie van haar hoofdgebouw door middel van een PPS in de markt gezet kon worden.  Onderzoeksopzet bepaald, uitgebreide scan uitgevoerd op deze potentie, waarbij de financiële, organisatorische en kwalitatieve uitgangspunten en gevolgen zijn onderzocht. Een uitgebreide interviewronde, een financiële businesscase en een risicobeoordeling, inclusief rapportage en presentatie van de resultaten hebben geleid tot twee besluitvormingsessies met de Raad van Bestuur die uiteindelijk een gefundeerde afweging kon maken.

Opdrachtgever: TU Eindhoven