Procesmanagement

Een (bouw)project is complex. En dan bedoelen we niet alleen de technische complexiteit. Er zijn veel meer factoren die bijdragen aan het succesvol realiseren van een project. Iedere fase in een project heeft andere eigenschappen. Tijdens die fasen (initiatief, voorbereiding, ontwerp, engineering en uitvoering) komen verschillende processen aan bod die bijdragen aan adequate project- en kwaliteits-beheersing. We onderscheiden onder andere:

 • omgevingsmanagement;
 • veiligheid – en gezondheidsmanagement;
 • materieelmanagement;
 • calamiteitenmanagement;
 • uitvoeringsmanagement;
 • ontwerpmanagement;
 • kwaliteitsmanagement;
 • planningsmanagement;
 • risicomanagement;
 • eisenmanagement;
 • validatiemanagement;
 • verificatiemanagement;
 • contractmanagement;
 • informatiemanagement;
 • financieel management;
 • organisatiemanagement;
 • inkoopmanagement;
 • vergunningenmanagement;
 • materialenmanagement;

 

De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is niet altijd evident. OPPS ondersteunt en adviseert bij de inrichting en uitvoering van deze ontwerp-, engineering en uitvoeringsprocessen binnen de kaders van de contractvoorwaarden.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder