Toetsing & acceptatie

Het uitvoeren van toetsing en acceptatie is in de UAV-GC een belangrijk instrument voor de contractbeheersing dooropdrachtgevers. Na de gunning van een opdracht zijn er diverse toetsings- en acceptatiemomenten waarbij documentatie aangeleverd wordt door de opdrachtnemer. In een kort tijdsbestek dienen de documenten beoordeeld te worden aan de hand van de eisen uit het contract en de vraagspecificaties. Welke documenten op welk moment aangeboden en beoordeeld moeten worden is vastgelegd in het toetsing & acceptatieplan, dat onderdeel uitmaakt van de Annexen bij de Vraagspecificatie. Wij ondersteunen bij het inhoudelijk beoordelen van ter acceptatie en ter toetsing aangeboden producten.

Het toetsingsplan is gebaseerd op de planning en wordt gedurende de looptijd uitgevoerd. Dit betreft onder meer ontwerpnota’s en het vergunningenregister. Met toetsing wordt gecontroleerd of het werk volgens het contract uitgevoerd wordt. Ook gedurende de realisatiefase worden producten ter toetsing aangeleverd. Het acceptatieplan gaat verder dan het toetsingsplan en bevat producten die in de regel gereed dienen te zijn voor de ondertekening van het contract, voor de uitvoering van de werkzaamheden of voor de betaling van een termijn. Hierbij komen onder andere de planning, VGM-plan, bereikbaarheidsplan, keuringsplan en communicatieplan aan bod. Deze producten dienen geaccepteerd te worden voordat tot uitvoering overgegaan kan worden. We beoordelen de opgeleverde producten om er voor te zorgen dat de samenwerking na contractondertekening optimaal verloopt.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder

Waar doen we dit?