Amerena Amersfoort

De gemeente Amersfoort heeft er een prachtig nieuw sportcomplex bij waar verenigingen en recreanten vanaf eind 2017 gebruik van kunnen maken. Het betreft een duurzame sportaccommodatie, bestaande uit een overdekt zwembad, sporthal, horeca en parkeervoorzieningen.

In het nieuwe zwembad kunnen nationale zwemkampioenschappen, internationale waterpolowedstrijden en internationale kampioenschappen voor junioren gehouden worden. Daarnaast kan er ook recreatief gezwommen worden. Het bad beschikt daarvoor over een doelgroepenbad voor onder meer ouderen en mensen met een handicap. De gemeente Amersfoort heeft er voor gekozen om deze voorziening te ontwikkelen en te contracteren volgens de Design & Build (DB)-methode.

OPPS heeft een bijdrage geleverd aan het opstellen van de selectieleidraad, de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsplanning. Daarnaast hebben wij vanuit onze ervaring bij vergelijkbare projecten inhoudelijke en aanbestedingsrechtelijke bijdragen geleverd aan de gunningleidraad, namen wij deel aan zowel de selectiecommissie als de beoordelingscommissie en verrichtten wij op gezette momenten een kwaliteitstoets op de Outputspecificatie (vraagspecificatie). Tot slot hebben wij parallel aan deze werkzaamheden ook een advies opgesteld voor de implementatie van de aanbesteding van een duurzaam energiesysteem in het plangebied, binnen het huidige project en aanbestedingstraject.

math

Math Feijen

Kennishouder