Aziëpark Haarlem

Middels een niet-openbare aanbesteding, zocht de gemeente Haarlem in 2017 naar een ontwikkelaar voor het AziëPARK aan de rand van Schalkwijk. OPPS heeft, in samenwerking met Draaijer+Partners, de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- tot en met gunning begeleid. Het winnende team bestaat uit projectontwikkelaar VORM, Geurst & Schulze Architecten, Bosch Slabbers landschapsarchitecten, Pieters Bouwtechniek, J. van Toorenburg Installatietechniek, Vaecon, Merosch en Render Art.

Ontwikkelaars werden uitgedaagd om twee woontorens te ontwerpen die vanaf 2019 als ‘groene parels’ in het AziëPARK zullen oprijzen. De beoordeling van de inzendingen vond plaats op basis van minimumeisen, plankwaliteit en een GPR-score.

De gemeente heeft ontwikkelaar ‘VORM’ geslecteerd voor de ontwikkeling van de twee woontorens. De bergingen en parkeergarage zijn volledig ondergronds opgelost, waarmee extra ruimte wordt gegeven aan de verdere ontwikkeling van het park.

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder