BMV Spaubeek

De gemeente Beek heeft middels het nieuwbouwproject BMV Spaubeek een gebouw gerealiseerd dat ruimte biedt voor een integraal kindcentrum, verenigingen, sportaccommodatie, een multifunctioneel centrum, gezondheidscentrum, horeca en overige voorzieningen. Dit is een centrum waar jong en oud samen kan komen voor dagelijkse activiteiten en een bijdrage kunnen leveren aan een gezond en vitaal Spaubeek. Het voormalig Vixia-terrein aan de Musschenberg in Spaubeek is getransformeerd naar een vitale plek in de gemeente.

Nadat het VO opgesteld is heeft OPPS de gemeente Beek begeleid in de aanbesteding voor de bouwkundige werkzaamheden. Na oplevering heeft OPPS middels verificatie en validatie een kwaliteitscontrole gedaan of het geleverde werk voldoet aan de overeenkomsten en vraagspecificaties. Tevens is in deze fase de onderhoud component in de opgave nader uitgewerkt.  

math

Math Feijen

Kennishouder