De Leemkuul Ermelo

De gemeente Ermelo heeft het plangebied van het voormalige wijkcentrum De Leemkuul nieuwe invulling gegeven. Eind 2012 besloot de gemeente het wijkcentrum De Leemkuul te sluiten. Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag, waarmee prijs en kwaliteit geborgd waren, werd gezocht naar een nieuwe invulling van het plangebied.

OPPS heeft de gemeente ondersteund bij de herontwikkeling en verkoop van de locatie. Dit is uitgevoerd in de rol als sparringpartner voor de gemeente bij het inrichten van de selectieprocedure en beoordelingscriteria. Daarnaast hebben we de gemeente geholpen bij het maken van keuzes rondom de scopebepaling en bewonersparticipatie.

math

Math Feijen

Kennishouder