Gallaitsite Brussel

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is in Brussel de bouw van de Brede school gerealiseerd. Met het project ‘Gallaitsite’ in Schaarbeek, wordt het schrijnend tekort aan scholen in de regio opgevangen en krijgen verschillende jeugdorganisaties een vaste huisvesting. Op de Gallaitsite wordt een basis-, secundaire- en tienerschool gerealiseerd. Ook is er ruimte voor een jeugdcentrum en een sporthal.

Het project werd via een geïntegreerd prestatiecontract DBF(M) in de markt gezet. OPPS is ingehuurd voor het opstellen van de Outputspecificatie en heeft ondersteuning geboden in de ontwikkeling van de Systeemgerichte Contract Beheersing, het verificatiemodel, het samenbrengen van de technische inhoudelijke kanten van de gestelde eisen en het begeleiden van de dialooggesprekken.

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder