Huis der Provincie Gelderland

De Provincie Gelderland heeft twee nieuwe panden laten bouwen die plaats de plaats ingenomen hebben van voormalige vijf panden waarin haar ambtenaren gehuisvest waren. De nieuwe huisvesting dient te voldoen aan de door de provincie vastgestelde ambities van duurzaamheid, flexibiliteit en (ruimtelijke) kwaliteit. De huisvesting moet daarnaast aangepast worden aan de vereisten voor het nieuwe werken. Dit vraagstuk werd via een geïntegreerd prestatiecontract (DBFMO) met een looptijd van 20 jaar in de markt gezet. Het project is gegund aan het consortium Domu Nova. De bouw van het complex is gestart in Q1 2015 en is opgeleverd in 2017.

OPPS is ingehuurd voor onder andere het opstellen van de Outputspecificatie (incl. vertaling naar open BIM-modellen), het ondersteunen in de ontwikkeling van de systeemgerichte contract beheersing en het verificatiemodel, het samenbrengen van de technische inhoudelijke kanten van de gestelde eisen en het begeleiden van de dialooggesprekken.

math

Math Feijen

Kennishouder