Huis van Albrandswaard

Middels een niet-openbare Europese aanbesteding zocht de gemeente Albrandswaard naar een geschikte aannemer om in bouwteamverband de nieuwbouw van het stadhuis te realiseren. OPPS heeft de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- t/m gunning begeleid.

Gortemaker Algra Feenstra heeft het definitief ontwerp (DO) voor de nieuwbouwopgave opgesteld. Het ontwerpteam heeft opdracht om het DO verder uit te werken tot een bestek in samenwerking met het bouwteam. De te contracteren aannemer heeft advies geleverd gedurende dit traject als bouwteampartner ten aanzien van de uitvoerbaarheid en kostentechnische aspecten van het ontwerp

Het ontwerp diende te resulteren in een gebouw waar burgers en medewerkers van de gemeente zich mee kunnen identificeren en trots op kunnen zijn. De laagdrempeligheid voor de burger was daarbij van groot belang.

Onderschrift afbeeldingen:
1. Impressie hoofdentree: Gortemaker Algra Feenstra.
2. Impressie Gortemaker Algra Feenstra.

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder