Marinierskazerne MARKAZ Vlissingen

PPS MARKAZ Vlissingen betreft het ontwerp, de realisatie en de financiering (DBF) van een nieuwe kazerne voor de Koninklijke Marine in Vlissingen, alsmede onderhoud en dienstverlening (MO) voor 25 jaar. Hierbij is het een belangrijk speerpunt van de Staat om een private partner te vinden die gedurende 25 jaar vanuit inlevingsvermogen, flexibiliteit en servicebereidheid;

  • voorziet in een kazerne van waar uit Defensie en het Korps Mariniers in het bijzonder, snel en doelmatig kan reageren op de dynamische wereld waarin zij opereren. 
  • gericht is op het maximaal ondersteunen van het Korps Mariniers bij de voorbereiding van de operationele taken en de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.

Het complex zal bestaan uit bouwwerken (circa 100.000 m2 BVO) en buitenruimte (circa 80.000 m2 BVO) en biedt onderdak aan het ministerie van Defensie, in het bijzonder het Korps Mariniers, onderdeel van de Koninklijke Marine.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf schreef OPPS eind 2016 – begin 2017 mee aan de outputspecificaties voor diensten en middelen. Daarnaast hebben wij advies geleverd met betrekking tot de monitoring van diensten in de exploitatiefase (contractmanagement).

Door politieke besluitvorming is het project gestopt. De nieuwe kazerne komt nu elders. Inmiddels is voor dat traject OPPS weer geselecteerd als adviseur.

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder