OBA Next Amsterdam

De Zuidas is een gebied dat zich ontwikkelt tot tweede centrumgebied van de stad. Er is een transformatie gaande van kantoren naar een levendig en gevarieerd woon-werk gebied. Bij die ontwikkeling ontstaat ook de behoefte aan cultuur, cohesie en interactie. OBA Next helpt de Zuidas zich te ontwikkelen van het private karakter dat het nu heeft naar een plek die alle Amsterdammers iets te bieden heeft. In de plannen voor OBA Next op de Zuidas verenigen zich drie grote ambities: een bibliotheek van de toekomst, een cultureel hart voor de Zuidas en een plek voor innovatie, mediawijsheid en digitale inclusiviteit voor álle Amsterdammers. Het doel is één gebouw te realiseren dat in staat is veranderingen in programmering en gebruik door de tijd heen te blijven faciliteren zonder ingrijpende aanpassingen.

De gemeente Amsterdam heeft de aanbesteding in markt gezet als DBM op basis van een UAV-gc contract, met een onderhoudsperiode van15 jaar waarbij tijdens de dialoogfase de kwaliteit gemaximaliseerd wordt. OPPS heeft de aanbesteding van opstart tot en met dialoog begeleid,inclusief het opstellen van de leidraden. Tijdens de dialoogfase heeft OPPS de rol van voorzitter ingevuld. Tevens heeft OPPS de proces- en onderhoudsvraagspecificatie opgesteld en een kwaliteitscontrole uitgevoerd op de vraagspecificatie 1.

Door politieke besluitvorming is het project begin 2022 on hold gezet.

math

Math Feijen

Kennishouder