Poort van Boerhaave Haarlem

Middels een niet-openbare aanbesteding, zocht de gemeente in 2017 naar een ontwikkelaar voor het gebied ‘Poort van Boerhaave, Diamatelocatie’. In samenwerking met draaijer+partners heeft OPPS de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- tot en met gunningfase begeleid.

Bemog Projektontwikkeling heeft het winnende plan voor de nieuwe duurzame woonwijk, ‘De Damiate’ in Haarlem ingediend. Het plan omvat ongeveer 130 duurzame, aardgasloze woningen welke de entree tot de Boerhaavewijk zullen vormen. Op de hoek van de Amerikaweg en de Floris van Adrichemlaan wordt tevens een kleine horecagelegenheid gerealiseerd. Bewoners hebben beschikking over een ondergrondse parkeergarage.

In het plan, dat werd opgesteld in een consortium met Rijnboutt Architectuur & Stedenbouw en DWA duurzaamheidsadviseurs, zijn zowel grondgebonden huur- en koopwoningen als appartementen verwerkt. Bijzonder in dit plan was het verzoek van de gemeente om een specifieke plek te creëren voor zelfbouw.

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder