Provinciehuis Overijssel

De provincie Overijssel had de opgave om het provinciehuis te renoveren en te verduurzamen en een visie te ontwikkelen op het gewenste huisvestings- en werkconcept. De renovatie van het provinciehuis betrof vervanging van het inbouwpakket (met uitzondering van enkele reeds verbouwde vleugels) en installaties, die het beoogde huisvestingsconcept en werkconcept niet meer optimaal ondersteunde. Binnen de verduurzamingsopgave stonden drie thema’s centraal, te weten energie, materiaalgebruik, een gezond en behaaglijk binnenklimaat en klimaatadaptatie. 

In de voorbereiding van deze opgave heeft OPPS voor de provincie Overijssel de marktbenaderingsstrategie opgesteld. We hebben hierbij advies uitgebracht op de wijze waarop de duurzaamheidsopgave en de renovatieopgave in de markt gezet kan worden en middels welke contract dit het beste gedaan kan worden.

math

Math Feijen

Kennishouder