Rusthof Amersfoort

Ten behoeve van de uitbreiding van het Amersfoortse crematorium “Rusthof” zijn in 2014 een drietal opdrachten uitgevoerd.

  1. We hebben het beoordelingsprotocol opgesteld, waarbij we de betrokken projectleden ondersteund hebben met de beoordeling van een voor hen nieuwe manier van aanbesteden, middels EMVI-criteria.
  2. Daarnaast waren we adviseur gedurende de selectieprocedure. We hebben de Opdrachtgever begeleid in de uitvoering van de selectiefase. Tevens hebben we de leidraden voor de aanbesteding opgesteld.
  3. We hebben een review uitgevoerd op de risico-analyse voor het Rusthof. Deze review was onderdeel van een second opinion review op de eerder gemaakte risicoanalyse.
logo_blauw_beige

Martijn Zuurveld

Kennishouder