Saint Michel Brussel

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie bouwt het Belgische ‘Kairos’ aan een duurzame school in Molenbeek. Het betreft een bijzonder renovatieproject van een oude tabaksopslagplaats dat al meer dan een decennium leeg stond. Met het project ‘Saint Michel’ wordt het schrijnende tekort aan scholen in de regio opgevangen en krijgen twee scholen nieuwe huisvesting.

In opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft OPPS een aantal thematische reviews uitgevoerd op het ontwerp (architectuur, veiligheid duurzaamheid, comfort & techniek). De input van de reviews werd gebruikt ter verdere optimalisatie van het voorlopig ontwerp van het renovatieproject. De reviewdossiers zijn tot stand gekomen door middel van deskresearch, veelvuldig overleg met toekomstige gebruikers over de ambitie- en uitgangspunten, overleggen met de projectontwikkelaar, architecten en adviseurs alsmede de analyse van de ontvangen ontwerpdocumenten. Tevens heeft OPPS geadviseerd met betrekking tot de gekozen aanbestedingsprocedure en de beoordelingssystematiek van inschrijvingen.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder