Sphinx Noord Maastricht

In de wijk Belvedérè in Maastricht is het Sphinxkwartier gerealiseerd. De laatste fase in deze gebiedsontwikkeling is het plangebied Sphinx-Noord, waartoe de realisatie van woningen, een ondergrondse parkeergarage en de aanleg van de openbare ruimte in het plangebied behoort.  

Voor het terrein Sphinx Noord in Maastricht hebben we in 2021 een marktbenaderingsstrategie geschreven. Aan de hand van de strategie is het besluit genomen om via de concurrentiegerichte dialoog op zoek te gaan naar een ontwikkelaar voor de ondergrondse parkeervoorziening met op het dek 200 a 300 woningen. We stellen ten behoeve van de aanbesteding het ambitiedocument en een integraal programma van eisen op. Verder stellen we de aanbestedingsdocumenten op, voeren we de selectiefase uit, leveren we de voorzitter voor de dialoogfase en ondersteunen we bij het gunningsbesluit.  

Foto is gemaakt door Fred Berghmans.

leon

Leon Kool

Kennishouder