Woningontwikkeling Drechtsteden

Het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft een omvangrijke bouwopgave van circa 25.000 woningen tot 2030. Om die productie op gang te brengen zijn verschillende strategieën mogelijk, conventionele en minder conventionele.

Het samenwerkingsverband Drechtsteden heeft OPPS gevraagd te ondersteunen bij het formuleren en uitvoeren van deze mogelijke strategieën. De inzet zal vooral gericht zijn op lokale initiatieven en dan met name vanuit de gemeente Sliedrecht. In de loop van de uitvoering zal worden overwogen een of meerdere van de andere gemeenten uit het Drechtstedenverband te betrekken bij de gewenste versnelling van de woningbouwproductie.

math

Math Feijen

Kennishouder