RSS Feed

Welkom op de site van OPPS

Leesweergave. Druk op Alt+Shift+A voor Help voor toegankelijkheid.

“Energieopwekkende huisvesting”  

Wij zijn ervan overtuigd dat een multidisciplinaire, geïntegreerde aanpak van huisvestingsopgaven bijdraagt aan een duurzame, op de levenscyclus gerichte inrichting van Nederland, met aantoonbare meerwaarde voor gebruiker en omgeving.  

“Samenwerking is de sleutel”  

Wij geloven in succesvolle samenwerkingsverbanden m.b.t. huisvestingsopgaven in het publiek-private domein. Wij dragen daaraan bij door de kracht van organisaties te bundelen in diverse vormen van duurzame samenwerking. Wij bieden onze klanten daartoe onze kennis en ervaring aan op het gebied van geïntegreerde contractvorming. Dat doen we vanaf het eerste initiatief tot en met de exploitatie.

“Helpen en kennisdelen”  

OPPS geeft vraaggerichte adviezen op technisch inhoudelijk, financieel en juridisch gebied en op de plan- en procesmatige aanpak van huisvestingsprojecten. Daarnaast biedt OPPS begeleiding bij initiatiefvorming, voorbereiding, aanbesteding, realisatie en exploitatie-opzet van die projecten. OPPS verzorgt trainingen en ontwikkelt en deelt haar kennis over Publiek Private Samenwerking en vastgoedontwikkelingsvraagstukken. 


Nieuws

  • Vacature! OPPS zoekt een Adviseur Aanbesteden en contracteren

    Ben jij toe aan een nieuwe stap in je carrière? Ter aanvulling op ons kleine, drukbezette team zoeken wij een Adviseur aanbesteden & contracteren. Je bent een nieuwsgierige en ambitieuze collega, die opgewekt in het leven staat en werkt graag samen maar kunt ook prima in je eentje aan de slag.

  • OPPS verwelkomt nieuwe adviseur: Iris Heusschen

    Per 1 oktober jl. is Iris Heuschen toegetreden tot team van OPPS. Iris is onlangs afgestudeerd in Europees recht.

  • OPPS blij met nieuwe juridische expertise: Berna Eser

    OPPS blij met nieuwe juridische expertise: Berna Eser  28 augustus 2019OPPS heeft een nieuw talent in huis! Vanaf 19 augustus versterkt Berna Eser ons team als adviseur. De afgelopen jaren heeft Berna door de bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid veel kennis opgedaan van het recht, waaronder het aanbestedingsrecht.

RSS Feed