Centralisatie AQUON

AQUON voert watergerelateerd onderzoek en advies uit. AQUON is een innovatieve fullservice partner voor negen waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Ook gemeenten, overheid en bedrijven schakelen AQUON steeds vaker in voor professioneel wateronderzoek, deskundige voorlichting en betrouwbaar advies. Om dit te kunnen doen heeft AQUON functionele huisvesting nodig voor haar medewerkers en laboranten. AQUON is nu gevestigd op vier locaties in Nederland en is voornemens te centraliseren door nieuwbouw te realiseren op werklandschap de Meerpaal in Houten.

OPPS heeft AQUON begeleid bij de aanbesteding van ontwerpdiensten. Middels de procedure concurrentiegerichte dialoog zijn architectenbureau Vakwerk en installatieadviseur Heijmans geselecteerd voor het vervaardigen van een volledig ontwerp voor de nieuwbouw van het nieuwe hoofdvestiging inclusief laboratoria. OPPS heeft alle aanbestedingsdocumenten opgesteld, was voorzitter van de dialoog en heeft het beoordelingsproces begeleid.

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder