Huis voor de Stad Amersfoort

In november 2019 heeft de gemeente Amersfoort op basis van een business case voor diverse renovatie- en nieuwbouwscenario’s het besluit genomen dat een nieuw stadhuis zal worden ontwikkeld op de Trapeziumlocatie. De noodzaak om een nieuw stadhuis te ontwikkelen is groot met name omdat het huidige stadhuis (nu energielabel G) alleen tegen extreem hoge kosten geschikt te maken is voor een duurzame toekomst.

OPPS heeft de gemeente voorzien van advies en begeleiding bij de vraagstukken rondom de ruimtelijke scope en het opstellen van onder meer een visiedocument/ambitiedocument. In het ambitiedocument is een duidelijke focus en prioritering van ambities aangebracht om het juiste accent te benadrukken. Het ambitiedocument is de basis van een nadere uitwerking van het programma van eisen en het ontwerp.

OPPS heeft de aanbesteding begeleid voor het selecteren van het ontwerpteam. Voor deze aanbesteding heeft OPPS de leidraden opgesteld en het traject van opstart tot en met gunning begeleid. In 2020 is de opdracht gegund aan het ontwerpteam onder leiding van Kraaijvanger, waarna de ontwerpfase van start gegaan is. OPPS neemt namens de gemeente deel aan het ontwerpteam voert kwaliteitscontrole uit.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder