Swettehûs Provincie Fryslân

De bouwsector is in transitie van lineair naar circulair bouwen. OPPS zet zich volop in om een bijdrage te leveren aan deze fascinerende en noodzakelijke verandering. Eén van de projecten waarin onze ambitie om circulariteit te stimuleren tot uiting komt, is het Swettehûs in Leeuwarden.

De Provincie Fryslân heeft het initiatief genomen om een centraal provinciaal brugbedieningscentrum en een nieuw steunpunt voor Provinciale Waterstaat te realiseren aan de westkant van Leeuwarden, het Swettehûs. De provincie wil met het Swettehûs een circulair icoon ontwikkelen, waarin circulariteit en esthetiek hand in hand gaan. Hiervoor zijn 5 ambitie speerpunten geformuleerd, te weten:

  • Een energieke en gezonde werkomgeving
  • Gerealiseerd met 100% circulaire grondstoffen
  • Flexibel en adaptief
  • Zelfvoorzienend met een lokaal collectief energiesysteem
  • Gebruik maken van de waterrijke omgeving

OPPS heeft de Provincie Fryslân begeleid bij de Europese niet-openbare aanbesteding van dit circulaire icoon. Met deze succesvolle aanbesteding heeft de provincie in het consortium van Bouwgroep Dijkstra-Draisma en GEAR-architecten haar ideale contractpartner gevonden, die de ambitie voor circulariteit van de provincie en haar adviseurs deelt en behartigt.

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder