Turfmarkt Den Haag

Het rijksgebouw aan de Turfmarkt in Den Haag is een van de gebouwen waar de problematiek met betrekking tot de bollenvloeren speelt. Interboor heeft een oplossing om met behulp van ankers de oorspronkelijke draagkracht te herstellen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een aanbesteding uitgevoerd waarin een plan van aanpak gebaseerd op louter proceseisen moest worden geschreven. Daarnaast werd de concurrentiegerichte dialoog gebruikt als procedure. Uniek was dat deze (in verband met COVID-19) geheel digitaal werd gevoerd. OPPS heeft de plannen van aanpak geschreven, de dialooggesprekken voorbereid en daaraan deel genomen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het winnende plan.

De overeenkomst was een UAV-GC met een zware nadruk op verificatie en validatie (de uitvoeringsmethode is uniek). OPPS heeft het kwaliteitsplan geschreven, voert het kwaliteitsmanagement uit en treedt ook tijdens de realisatie op als verificatie en validatiemanager.

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder