Marktbenadering & aanbesteding

Marktbenaderingsstrategie en aanbestedingsstrategie

In de voorbereiding van de aanbesteding adviseren we ten aanzien van de marktbenaderingsstrategie. Eerst zoeken we de beste bouworganisatievorm voor het project en de organisatie, vervolgens kiezen we de aanbestedingsprocedure die daar het beste bij past.  We stellen het eindresultaat centraal: hoe wilt u het project besturen, welke risico’s wilt u borgen en welke invloed wilt u uitoefenen? Daarom analyseren we de projectkenmerken zoals omvang van het project, ambities (bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid), de marktomstandigheden en zaken als planning en financiën. De marktbenaderingsstrategie is dus gebaseerd op organisatorische, aanbestedingsrechtelijke en inhoudelijke overwegingen. Deze overwegingen komen terug in een afwegingskader met een advies, specifiek afgestemd op de organisatie en het project.

Voorbereiding en begeleiding aanbesteding

Na het bepalen van de strategie volgt de uitwerking van de aanbestedingsprocedure met de daarbij behorende aanbestedingsdocumenten. Een aanbesteding is zowel een technisch-inhoudelijke als een juridische aangelegenheid. Op beide vlakken bieden we kennis en inzicht en zijn we van meerwaarde in een aanbestedingsteam. Door de ervaring in tientallen projecten bezitten we de expertise om de aanbestedingsprocedure als geheel te overzien (technisch, juridisch, budget, risico, planning). De procedure die we hanteren stemmen we af op de casus. We beheersen alle typen aanbestedingsprocedures (Europees en Nationaal, openbaar, niet-openbaar, concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling en onderhandse procedures).

We vinden het van belang om bij projecten optimaal gebruik te maken van de kennis in de interne organisatie van de opdrachtgever en betrekken daarom steeds personen uit die organisaties. . Dat vergroot het draagvlak voor het project, biedt leermomenten voor de eigen medewerkers en zorgt ervoor dat hetgeen wordt ingekocht geschikt is voor het te bereiken doel. .

We stellen voor opdrachtgevers alle aanbestedingsdocumenten op. Dus niet alleen de leidraden, maar ook de contracten. We stemmen het contract af op de bouworganisatievorm en zijn daardoor bekend met een breed scala aan contractvormen, zoals het traditioneel UAV-contract en het geïntegreerd UAV-GC-contract (Engineer & Build, Design & Build, Design Build Maintain, eventueel met de componenten Operate en Energie), maar ook de bouwteamovereenkomst, het twee-fase contract, de dienstverleningsovereenkomst (bijvoorbeeld voor ontwerp, onderhoud of gebouwgebonden dienstverlening).

We zijn bedreven in het inrichten van en werken met elektronische tendersystemen zoals TenderNed, Negometrix, Mercell StC en CTM Solution.

math

Math Feijen

Kennishouder

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder

Waar doen we dit?