Provinciehuis Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland was op zoek naar een partner voor de duurzame renovatie en het meerjarig onderhouden van haar bestuursgebouw. Het betreft gebouw C (met een programma van circa 16.000m2 BVO).

Het bestuursgebouw vroeg om modernisering en verduurzaming, die het bouwdeel een allure en uitstraling moet geven die past bij een krachtige en uitvoeringsgerichte provincie. Het verouderde gebouw was als politiek centrum niet goed herkenbaar voor het publiek.

De renovatie van het bestuursgebouw door consortium Hollands Licht heeft geleid tot een energieneutraal, transparant en flexibel gebouw. Het werk is als geïntegreerd contract (Design, Build & Maintain met Energievolumegarantie) in de markt gezet. OPPS heeft een lean ontworpen concurrentiegerichte dialoog uitgevoerd. In opdracht van de provincie heeft OPPS de aanbestedingsstukken opgesteld en het proces van selectie- t/m gunning begeleid.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder