Martijn Zuurveld

Adviseur/partner

Sinds 2016 ben ik als adviseur werkzaam bij OPPS, in 2018 werd ik partner. Ik krijg energie van de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, en helemaal als er sprake is van een bijzonder primair proces van de gebruiker. Ik zet graag mijn tanden in de uitdaging om dat primaire proces optimaal tot uitdrukking te laten komen in het project en in een aanbesteding. In het verleden heb ik veel ervaring opgedaan met complexe, veelal geïntegreerde projecten aan opdrachtgeverszijde. Eerst als rijksambtenaar, daarna als adviseur van OPPS. Ik beschouw de gebouwde omgeving graag als middel om maatschappelijke en organisatiedoelstellingen te helpen realiseren. Mijn ervaring met het vertalen van organisatiedoelstellingen naar ambities en uitgangspunten voor de huisvesting, het sturen op realisatie daarvan in aanbestedingen, alsmede het opstellen van procesbeschrijvingen en functionele, ruimtelijk en technische programma’s van eisen, stelt mij in staat om te adviseren in zowel de procesmatige als de inhoudelijke kant van een project.

Expertise