Huisvestingsstrategie

Voor een project en een aanbesteding is een beschrijving van de gewenste uitkomst nodig. Meestal is dat in de vorm van een ambitiedocument en een programma van eisen of een vraagspecificatie. Maar waarop is die ambitie of dat programma gebaseerd?
De wensen en eisen die een organisatie stelt aan nieuw te bouwen, te renoveren, of te onderhouden vastgoed komen niet uit de lucht vallen.

  • Het is een antwoord op organisatorische doelen (zoals aantrekkelijk werkgeverschap of het verhogen van bezoekersaantallen).
  • Daaruit volgen concepten voor gebruik en beheer (bijvoorbeeld: werkplekconcept, dienstverleningsconcept, beveiligingsconcept).
  • Bij complexe organisaties, waarvan het primaire proces hele specifieke eisen stelt aan de huisvesting, zijn werkprocesbeschrijvingen van dat primaire proces onmisbaar voor het bereiken van het organisatorische doel (en dus het welslagen van het project).
 

Zonder deze informatie focussen projectpartijen zich uit gewoonte op de hardware, het gebouw en de voorzieningen, en loopt de opdrachtgever het risico op een reactieve rol in het project. Een opdrachtgever die al deze zaken goed in het vizier heeft en houdt, kan in iedere fase van een project of programma proactief sturen op het gewenste doel en op ontwikkelingen. Zelden liggen de organisatiedoelstellingen, gebruiksconcepten en werkprocessen bij aanvang van een project al volledig op de plank. OPPS helpt organisaties om deze informatie op te halen, uit te werken en geschikt te maken voor toepassing in projecten.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder

Waar doen we dit?