Penitentiaire inrichting Zwolle

Er is ruimtegebrek in de PI Zwolle en het gebouwencomplex sluit niet meer volledig aan op het primaire proces met verscheidenheid aan doelgroepen. Er dient meer ruimte te komen voor processen in het entreegebied beter te accommoderen en om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan goede en veilige opleidingsplekken.

OPPS heeft de opdracht het functioneel Programma van Eisen verder uit te werken voor de definitiefase van het project. Dit functioneel PvE is aangevuld met een ruimtelijk en technisch PvE, wat resulteert in één integraal PvE. Voor het opstellen van het PvE is gebruik gemaakt van diverse manieren van informatieverzameling. Zo hebben we data verzameld uit diverse handboeken en zijn er diepte interview gehouden met de gebruikers. Aan de hand van dit PvE is een ontwerpteam gecontracteerd om het ontwerp nader uit te werken.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder