Rechtbank Amsterdam

PPS rechtbank Amsterdam betreft het ontwerp, de realisatie en de financiering (DBF) van een nieuw gerechtsgebouw voor de grootste rechtbank van Nederland, alsmede onderhoud en dienstverlening (MO) voor 30 jaar. De optimale ondersteuning van een vlekkeloos verlopend primair proces van de rechtbank is hierbij het belangrijkste speerpunt. 

In opdracht van de rechtbank (gebruiker) en de Raad voor de rechtspraak (financier) organiseerde OPPS in 2013 en 2014 de specialistische gebruikersinbreng en stelde het functionele programma van eisen op. Verder hielp OPPS bij de vertaling van organisatiedoelstellingen naar uitgangspunten voor de huisvesting, gaf advies aan de rechtbank in de aanbestedingsprocedure en bij het opstellen en reviewen van de aanbestedingsdocumenten. Tevens nam OPPS in 2015 en 2016 namens de rechtbank deel aan de dialooggesprekken. In de ontwerpuitwerking na het gunningsbesluit, nam OPPS in 2016 en 2017 deel aan de expertsessies met het winnende consortium.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder