Programma van Eisen en Vraagspecificatie

Een programma van eisen of vraagspecificatie is een uniek product voor een uniek project. In onze werkwijze staat het vergaren van informatie en het verwerken hiervan tot adviesproducten centraal. In een iteratief proces, dat we met de opdrachtgever en gebruikers doorlopen, verfijnen en verbeteren we continu de beschikbare informatie. We verwerken de input en valideren of de ingebrachte en verwerkte informatie juist is, door inbreng van eigen expertise of van de op specifieke thema’s aangehaakte adviseurs. Onze ervaring leert dat dit iteratieve proces leidt tot nieuwe vraagstukken of nieuwe inzichten die we vervolgens weer net zo gestructureerd benaderen. Op die wijze ontstaat een cyclisch proces van optimalisatie van de uitvraag.

In onze werkwijze hanteren we de ‘Nordic five level structure’. Daarmee zorgen we ervoor dat de scope en ambitie leidend zijn en blijven voor de nadere uitwerking van het project. We zorgen voor een consistente, heldere en verifieerbare eisenstructuur op basis waarvan marktpartijen hun aanbieding kunnen doen en het project verder kunnen uitwerken. Goede specificaties zorgen ervoor dat de aanbiedingen van gegadigden optimaal zijn afgestemd op de eisen en op de ambities en de verwachtingen van de opdrachtgever. 

Na het sluiten van de overeenkomst belandt het project in de fase van contractmanagement. Contractbeheersing (of dat nou traditioneel of systeemgericht is) wordt eenvoudiger als in de definitiefase voldoende rekening is gehouden met de fase waarin het contract wordt gemanaged. Dat houden we dan ook steeds in het oog.  

Onze voorkeur gaat er naar uit om de vraagspecificaties (voor het gebouw, het onderhoud en de proceseisen voor de realisatiefase) op te stellen in een relationele database zoals BriefBuilder. Op deze wijze worden de eisen transparant en real-time gemanaged en onderhouden.

martijn

Martijn Zuurveld

Kennishouder

simon

Simon Zijlstra

Kennishouder

Waar doen we dit?