Stadskantoor en Raadhuis Heerlen

Op 9 mei 2018 is het contract voor de nieuwbouw van het Stadskantoor van de gemeente Heerlen en de renovatie van het monumentale Raadhuis getekend.

Het Heerlens stadskantoor aan de Geleenstraat voldeed niet meer aan de huidige huisvestingswensen van de gemeente. Ter verbetering van de huisvestingssituatie is gezocht naar nieuwe alternatieven. Hiervoor heeft de gemeente een concurrentiegerichte dialoog uitgevoerd waarna een consortia gecontracteerd is met een DBMO overeenkomst met een looptijd van 15 jaar.

OPPS heeft voor dit project onder meer de vraagspecificaties, het financiële model en het contract (conform UAV-GC 2005, aangevuld met een Dienstverleningsovereenkomst) opgesteld. Tevens hebben wij voor de betrokkenen dialoogtrainingen verzorgd en hebben wij als procesadviseur en inhoudelijk adviseur aan de dialooggesprekken deelgenomen.

Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase is OPPS de gemeente Heerlen blijven ondersteunen bij het inrichten van het contractmanagement (conform Systeemgerichte Contractbeheersing), coördinatie van het technisch team en de algehele verificatie en validatie.

math

Math Feijen

Kennishouder