Math Feijen

Adviseur/partner

Vanaf 2008 senior adviseur, in 2010 partner en directeur sinds 2016 bij OPPS. Ik werk vooral als projectadviseur en procesmanager bij de ontwikkeling en het aanbesteden van vastgoed. Vaak in opdracht van gemeenten, provincies en Rijk, voor wie ik mijn kennis en ervaring op het gebied van geïntegreerde contractvormen inzet bij maatschappelijk vastgoed voor zorg, onderwijs, sport, cultuur en bestuur. Diezelfde kennis zet ik in bij private partijen (installateurs, aannemers, architecten) die meedingen naar een geïntegreerd contract. Ik beschik over expertise op het gebied van financiën, huisvesting en facilitair management. Ik ben betrokken geweest bij meerdere langlopende (innovatieve) aanbestedingstrajecten en heb in Nederland waarschijnlijk de meeste ervaring in de concurrentiegerichte dialoog. Ik verzorg trainingen en presentaties voor aanbestedende diensten en consortia en bedenk voor mijn klanten aanbestedingstrategieën. Als voormalig gemeenteraadslid heb ik ruime ervaring met (gemeentelijke) besluitvormingsprocessen.

Expertise