Dialoogbegeleiding

We ondersteunen bij het formuleren van de dialoogstrategie, het voorbereiden van de dialoog op inhoud (dialoogproducten) en proces en het daadwerkelijke uitvoeren van de dialoog. We evalueren ieder gesprek en gebruiken de uitkomsten daarvan voor het voeren van de volgende dialoog of ter voorbereiding op de gunningsfase.

We signaleren en begrijpen de knelpunten in de interactie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. We herkennen de patronen die aan de basis liggen van deze knelpunten en zorgen ervoor dat opdrachtnemer en opdrachtgever de basisprincipes toepassen die helpen om de interactie effectiever te laten verlopen.

Ons uitgangspunt in de dialoogbegeleiding is dat we ervoor zorgen dat de deelnemers elkaar op een vertrouwelijke, ontspannen en effectieve wijze voorzien van feedback.

In de dialoogbegeleiding hanteren we de Harvard methode. Deze methode richt zich op een duurzame en langdurige relatie in situaties waarbij onderhandelingspartners elkaar vaker treffen. De methode leert om oog te hebben voor de belangen van beide partijen waardoor betere resultaten worden behaald. Continu wordt afgewogen of het te behalen resultaat de relatie met de ander niet schaadt.

math

Math Feijen

Kennishouder

annieta

Annieta Alblas

Kennishouder

Waar doen we dit?